Løype

Løypekart per 15. september 2021

I forbindelse med arbeider langs Store Lungegårdsvann blir det gjort noen justeringer i løypen, i forhold til opprinnelig løype. Per 15. september 2021 er gjeldene løype som følger:

Startområde ved Marineholmen

Start og mål ved Marineholmen, like ved VilVite. Man løper herfra i retning Brannstasjonen og ADO. Over broen ved ADO løper man i gangfeltet, ikke løp i sykkelfeltet! Videre fra ADO løpes det langs den nye Bybanetraseen inn til Fløen. Ved 1,9 km tar man til høyre like før Møllendal Fetevare, se bilde:

Videre ut langs vannet til helikopterplassen i Møllendalsveien. Der snur man og løper langs fortauet i retning sør mot Møllendal kapell. Så tar man til venstre der Møllendalsbakken starter ved Bunnpris-butikken. Følg fortauet ned mot Joker Mølleneset. Like før 3 km (ved Joker Mølleneset) tar man til høyre og følger fortauet forbi Møllendal Fetevare, se bilder under:

Inngangen tilbake mot Store Lungegårdsvann er smal, så ta hensyn til forbipasserende.

Derfra tar man inn på samme trasé langs Bybanen på østsiden av Store Lungegårdsvann tilbake til mål ved Marineholmen.

Vending 10 km:

Ca 50 meter før opprinnelig vending i start/målområdet ved Marineholmen tar 10km-løperene en avstikker til venstre og løper mot det nye vendingsområdet ved Høyteknologisenteret, se bilde:

Løypen er kontrollmålt 14. september og er nøyaktig 5km.

Det vil være løypevakter langs hele løypen, som dirigerer og viser vei for løperne.

Like etter start, Bykarusellen 26.5.2021

NYGÅRDSPARKEN

NYGÅRSDPARKEN (REF WIKIPEDIA)
Nygaards Parkselskab ble stiftet av legene Joachim Georg Wiesener og Klaus Hanssen i 1880. Tanken bak parken var å opprette et sted hvor byens beboere kunne spasere og rekreere. Parkselskabet allierte seg blant andre med Brændevinssamlaget og fikk samlet inn pengene som trengtes. Kommunen godkjente prosjektet og parkens tegninger lå klar i desember 1881.[1] Planene ble bestemt etter en konkurranse vunnet av den danske gartneren Severin Lund-Leiberg. Anlegget ble påbegynt i 1882, og arbeidet ble ledet av Lund-Leiberg. Nedre del av parken ble først åpnet i 1883, mens hele parken ble offisielt åpnet i 1885. Nygårdsparken var utformet i tilnærmet engelsk landskapsstil. Den uregelmessige dammen ved inngangen i nordvestenden av parken er den gamle Langedammen i omlagt form. I nedre sørøstre del av parken er et flatt areal med fonteneplassen og en dam med buktende bredder og tre støpejernsbroer. I 1884 ble en stor fontene gitt i gave av konsul Chr. Børs. Denne sto i fontenebassenget fram til 1960-årene, da den ble demontert. En ny fontene ble i nyere tid gitt i gave fra Det Nyttige Selskab. Da parken opprinnelig var stengt om natten var anlegget omkranset av smijernsgjerder og smijernsporter tegnet av arkitekt Johan Adolph Fischer i 1885.[2]