Løype

Se video av løypen til Bykarusellen her:

Vending 10 km:

Løypekart per 4. mai 2022

I forbindelse med arbeider langs Store Lungegårdsvann blir det gjort noen justeringer i løypen, i forhold til opprinnelig løype. Per 4. mai 2022 er gjeldene løype som følger:

Startområde ved Marineholmen.

Start og mål ved Marineholmen, like ved VilVite. Man løper herfra i retning Brannstasjonen og ADO. Over broen ved ADO løper man i gangfeltet, ikke løp i sykkelfeltet! Videre fra ADO løpes det langs den nye Bybanetraseen inn til Fløen.

Løypen fortsetter forbi bryggene ved Mølleneset, bort mot helikopterplassen.

Videre springer man forbi bryggen ved Mølleneset og bort til helikopterplassen i Møllendalsveien. Der tar man så til venstre og løper langs fortauet i retning sør mot Møllendal kapell.

Ta til venstre, videre mot Møllendal Kapell.

Så tar man til venstre der Møllendalsbakken starter ved Bunnpris-butikken. Følg fortauet ned mot bryggene ved Mølleneset.

Derfra tar man inn på samme trasé langs Bybanen på østsiden av Store Lungegårdsvann tilbake til mål ved Marineholmen.

Vending 10 km:

Ca 100 meter før opprinnelig vending i start/målområdet ved Marineholmen tar 10km-løperene en avstikker til venstre og løper mot det nye vendingsområdet ved Høyteknologisenteret, se bilde:

Løypen er kontrollmålt 4. mai 2022 og er nøyaktig 5km.

Det vil være løypevakter langs hele løypen, som dirigerer og viser vei for løperne.

Like etter start, Bykarusellen 26.5.2021

Vending på 3 km blir etter løpte 1,5 km
Barneløpet løper en rundløype på Marineholmen med start og mål samme sted som Bykarusellens perseløp