Startkontingent

Hele karusellen
Påmelding fra 1. januar 2023: Voksne kr 350

Enkeltløp
Påmelding per løp: kr 100

Administrasjonsgebyr og lisens til NFIF kan komme i tillegg

Link til påmelding